Kompetens och engagemang som ger resultat

Kontakt

Skarakontoret

LR Revision Närrev AB
Box 87
532 21 Skara

Kämpagatan 1
532 36 SKARA
Tel 0511-10330
Fax 0511-103 21

6281

Peter Blomgren

Auktoriserad revisor / Auktoriserad redovisningskonsult
Tel 0511-10352
Mobil 070-552 30 23
E-post peter.blomgren@lr-revision.se

4583

Helena Lätth

Revisorsassistent

Tel 0511-103 30
Mobil 070-593 26 40
E-post helena.letth@lr-revision.se

7543

Bengt Ahlstrand

Redovisningskonsult / Revisorsassistent

Tel 0511-10351
Mobil 070-593 93 65
E-post bengt.ahlstrand@lr-revision.se

Jörgen_Gunnarsson

Jörgen Gunnarsson

Auktoriserad redovisningskonsult / revisors assistent

Mobil 070-593 20 65

E-post jorgen.b.gunnarsson@lr-revision.se

Skövdekontoret

LR Revision Närrev AB
Rådhusgatan 1
541 30 Skövde

Tel 0500-41 78 00
Fax 0500-41 78 14

4577

Claes Eliason

Godkänd revisor / Auktoriserad redovisningskonsult

Tel 0500-41 78 00
Mobil 0708-48 64 01
E-post claes.eliason@lr-revision.se

Trollhättankontoret

LR Revision Närrev AB
Box 6039
461 06 Trollhättan

Lasarettsvägen 9
Tel 0520-42 96 10
Fax 0520-42 96 09

4580

Ann-Cathrine Antonsson

Auktoriserad redovisningskonsult

Tel 0520-42 96 10
Mobil 0761-42 96 10
E-post ann-cathrine.antonsson@lr-revision.se

 
Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Viktigt under året

Viktiga datum 2017

Viktiga datum 2017

Belopp och procent 2017

Belopp och procent 2017

Föreslagna nya regler för beskattning av delägare i fåmansföretag

Läs mer här

Aktuellt

Förändringar i redovisningsregler och ny revisionsberättelse

Läs vårt Nyhetsbrev Banker

Läs om skatteförslagen i budgetpropositionen, solcellsanläggningar i lantbruk och mycket mer.

Läs mer i Nyhetsbrevet från oktober

Utökat RUT-avdrag, ändrade skatter och momser mm– hur påverkas Du?

Läs mer i vårt senaste Nyhetsbrev juni!

Hur påverkas företagen av nyheter i boksluten och de nya revisionsreglerna?

Läs vårt Nyhetsbrev Banker nr 1

Nya regler om ekonomiska föreningar, personalliggare i byggverksamhet och lagen om anställningsskydd ändras mm

Mycket nytt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev i maj!

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Regeringens skatteförslag till statsbudgeten inför 2016 – hur påverkas du?

Läs sammanfattning av skatteförslagen, skriven av LR Revision & Redovisning Sveriges VD Martin Johansson

Optimera din försäljning, läs om utländska marknaden och mycket mer

Läs senaste Nyhetsbrevet från vår samarbetspartner RBI här

Vissa arbetsgivaravgifter och egenavgifter ändrades from augusti i år

Kolla vad som gäller här

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

From maj i år har vissa arbetsgivar- och egenavgifter ändrats

Kolla vad som gäller här

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015